Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 02 2014

szarodluga
1042 daf1 500

January 30 2014

szarodluga
1949 dc3d
Russia, Volgograd (Stalingrad), Battle of Stalingrad monument, 1967 Designers: Yevgeny Vuchetich and Nikolai Nikitin
Reposted bystfun84predictableannie
szarodluga
1915 bf52 500

January 12 2014

szarodluga

Choć 22. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy to wielkie medialne święto, w jego cieniurozgrywa się dramat jednego z publicystów serwisu wPolityce.pl.

Jak dowiaduje się ASZdziennik, redakcja właśnie odkryła, że jako jedyny nie napisał dorocznego tekstu, w którym wyjaśnia dlaczego “nie płaci Owsiakowi”.

– Na razie mętnie tłumaczy, że po prostu zapomniał i jest załamany, ale to się nie trzyma kupy – relacjonuje osoba znająca sprawę. – Dlatego sprawdzamy, czy nie jest czasem resortowym dzieckiem.

Dramat prawicowego publicysty. W tym roku nie napisał, dlaczego nie płaci Owsiakowi | ASZdziennik
Reposted frompl pl

January 08 2014

szarodluga
szarodluga
2991 8483
Reposted fromakallabeth akallabeth viagosiamm gosiamm
szarodluga
0728 fac2
Reposted fromlowlife lowlife viajanealicejones janealicejones
szarodluga
9672 fcbe
porn
Reposted fromdidlirnik didlirnik viaPaniMinister PaniMinister
szarodluga
Reposted fromtotento totento viaunno unno
szarodluga
Reposted fromtomus tomus viashampain shampain
szarodluga
szarodluga
6 stycznia - dzień wolny od pracy
Reposted frombumszakalaka bumszakalaka viaraczkowski raczkowski
szarodluga
9333 bac8 500
Reposted frombeckycue beckycue viaelinela elinela
szarodluga
2332 0798

December 15 2013

szarodluga
9064 baf7
Reposted fromIriss Iriss viala-luna la-luna

December 13 2013

December 12 2013

szarodluga
on banknotes we have only kings and unfortunately she was not:( 

December 09 2013

szarodluga
5754 99bd
Reposted frommastersofsex mastersofsex viashampain shampain
szarodluga
kijowo jest

December 08 2013

szarodluga
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl
YES, I want to SOUP ●UP for ...